Home
Wie ben ik
FCI-erkend
Geschiedenis
Karakter en Gedrag
Opvoeding - Training
Fokkerij-Gezondheid
Nieuws
Foto's
Contactformulier

Karakter en gedrag

Saarloos Wolfhonden gedragen zich tegenover hun baas meer zoals de leden van een wolvenroedel (troep) zich tegenover het alphadier (leider) gedragen, ondergeschikt maar niet zozeer gehoorzaam. Een belangrijke wolveneigenschap, die bij Saarloos wolfhonden ook sterk naar voren komt, is terughoudendheid tegenover alles wat het dier vreemd is. Voor de wolf in zijn natuurlijke omgeving is deze eigenschap van levensbelang, maar bij het huisdier is het vaak erg lastig. Het is zeer waarschijnlijk zo, dat de eigenschap terughoudendheid/ schuwheid bij de wolf zeer sterk erfelijk verankerd is. Door de eeuwen heen is de wolf dusdanig vervolgd, dat hij als het ware geselecteerd is op terughoudendheid/ schuwheid.
Bij honden kan door bijvoorbeeld angst en nervositeit, aangeboren en/of door opvoedingssituaties, eveneens die terughoudendheid/ schuwheid voorkomen.

Bij de Saarloos wolfhond vind je meer de terughoudendheid van de wolf: grote omzichtigheid bij het benaderen van het vreemde, het bewaren van de vluchtafstand, het reageren op elk geluid, op elke gezichtsindruk en dergelijke.Nervositeit kan dan het gevolg zijn, maar komt bij Saarloos wolfhonden minder vaak voor dan bij (schuwe) honden. Angstbijten doen (terughoudende) Saarloos wolfhonden gelukkig zelden of nooit.Is de Saarloos wolfhond goed begeleid als pup, uitgegroeid tot een vriendelijke en stabiele hond, die wellicht soms terughoudend is maar niet angstig of nerveus en die tegelijkertijd aanhankelijk en in alle opzichten zichzelf is, dan kom je in de buurt van de Saarloos Wolfhond zoals ik hem graag wil zien. Hier moet aan toegevoegd worden, dat de individuele gedrags- en ook uiterlijke kenmerken van Saarloos wolfhonden nogal uiteen kunnen lopen. Is het fokken op eenvormig uiterlijk geen eenvoudige zaak, fokken op gedrag en karakter is nog gecompliceerder en moeilijk voorspelbaar, vooral ook omdat de verschillen tussen wolven en honden bij wolfhonden op talloze manieren "gemengd" kunnen zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een Saarloos tegelijkertijd zeer terughoudend (wolf) is maar ook een grote mate van afhankelijkheid en gerichtheid op mensen (hond) heeft. Het is een enorme prestatie van Leendert Saarloos geweest, dat hij hierin een zekere lijn heeft weten te krijgen, die een groot aantal mensen aanspreekt. Wanneer Saarlooswolfhonden in een groep bij elkaar komen (bij een georganiseerde wandeling bijvoorbeeld) en de voorlopige rangorde is bepaald door middel van imponeergedrag, dan valt op hoe rustig en vriendelijk de dieren met elkaar omgaan.

 

Wolfhonden hebben een grote vrijheidsdrang. Tegen hun wil en zin opgesloten, zijn het ware meesters in het uitbreken (ook hier blinken de teven uit). Ze klimmen goed, graven nog beter en tegen hun gebit is vrijwel niets bestand.

Zijn ze van jongs af aan gewend in een kennel of een verblijf in huis, dan schikken ze zich opvallend gemakkelijk en rustig.

Saarloos wolfhonden laten zich sterk leiden door hun driften en instincten. Bijvoorbeeld hun jachtdrift is vaak sterk aanwezig. Hoewel ze een goede neus hebben, jagen ze ook graag op het "gezicht" en doen dit, wanneer er meerdere wolfhonden bij elkaar zijn, georganiseerd. Opvallend daarbij is, dat ze zuinig lijken om te springen met hun energie. Zijn honden in hun speelsheid (blijvend jeugdkenmerk) vaak bereid 40 keer een weggegooide stok op te halen, wolfhonden kijken na 3 keer al met een blik van : nu maar weer iets interessanters.


De Saarlooswolfhond heeft een duidelijke leiding nodig van hun baas. De vaak zo terughoudend en onderdanig lijkende wolfhond kan, tegenover zijn eigen mensen, hoewel hij zeer sterk geremd blijft in zijn openlijke agressie, wel degelijk bereid zijn om de leiding van de baas over te nemen. Problemen blijven dan vroeg of laat niet uit. Saarloos wolfhonden kunnen opgevoed worden tot "aangepaste" huisgenoten, maar het gaat over het algemeen moeizamer dan bij de meeste honden.

Zo hebben ze ook hun eigen opvatting over zindelijkheid; zelfs een volwassen zindelijke hond kan uit protest wel eens een verrassing voor zijn baas neerleggen. Individuele verschillen hierin zijn bij de Saarloos wolfhonden vrij groot.

Saarloos Wolfhonden eisen van hun baas flink wat inzicht in en kennis van hondengedrag. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat Saarloos wolfhonden zich niet lenen voor vermenselijking en vertroeteling. Het zijn pure honden, in staat tot een goed contact met de mens en geschikt als huisdier, maar tegelijkertijd ook onafhankelijk en trouw aan hun eigen (honden)aard.

to Top of Page

Saarlooswolfhonden