Home
Wie ben ik
FCI-erkend
Geschiedenis
Karakter en Gedrag
Opvoeding - Training
Fokkerij-Gezondheid
Nieuws
Foto's
Contactformulier

 

FOKKERIJ DOELSTELLING:

Het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede de rastypische eigenschappen van het ras.

 

Sinds 01 juli 2008 zijn de regels voor het Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG) van kracht. Alle ouderdieren waarmee ik fok voldoen aan dat BWG van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/basisreglement-welzijn-en-gezondheid-bwg/

 

Daarnaast stel ik ook nog de volgende eisen aan mijn fokdieren:

 
Algemeen:
De honden dienen ingeschreven te staan in een door de F.C.I. erkend hondenstamboek en beschikken over een 3 generatie-stamboom.
 
 

Gezondheids- en gedragsnormen:
De honden dienen over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Zij dienen goed gehuisvest te zijn en te leven in een goed sociaal verband tussen mensen en honden, kom dus gerust kijken, ook al liggen er (nog) geen puppen.

 
 

HD onderzoek:
Iedere hond die door mij in de fokkerij wordt gebruikt is op heupdysplasie onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door een door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland daartoe erkende instantie of dierenarts. De ouderdieren dienen op de datum van het onderzoek een leeftijd van minimaal 18 maanden te hebben. Alleen honden met de Heupdysplasie uitslag A of B worden voor mijn fokkerij ingezet (en: honden met de Nederlandse kwalificatie HD- en HDtc).

 
 

OOG onderzoek:

Iedere saarloos wolfhond die in de fokkerij wordt gebruikt dient ten tijde van de dekking, blijkens een oogonderzoek vrij te zijn verklaard van erfelijke oogafwijkingen. Dit oogonderzoek dient te worden verricht door een door de Raad daartoe aangewezen instantie of dierenarts of, voor in het buitenland geregistreerde honden, een door de F.C.I erkende instantie of dierenarts. Het onderzoeksresultaat heeft tot een leeftijd van zeven jaar een geldigheidsduur van twaalf maanden, onderzoek op of na de leeftijd van zeven jaar heeft een definitief karakter.

Uitgebreidde informatie vindt u hier:

http://www.oog-dierenarts.be/rassen/saarloos_wolfhonden/pra.htm

 
 
Dwerggen en Degeneratieve Myelopathie(DM) onderzoek:
 
Tenminste een van de twee ouderdieren moet VRIJ zijn van DM.
Tenminste een van de twee ouderdieren moet VRIJ zijn van Dwerggen.
Dan kunnen er in iedergeval geen nieuwe LIJDERS meer geboren worden.
 
 

Exterieurnormen:
De honden dienen in voldoende mate te voldoen aan de rasstandaard, waarbij de hond een beoordeling / kwalificatie krijgt van minimaal ZeerGoed op een clubmatch of tentoonstelling. Op zo’n show wordt gekeken naar een correct rastype en een stabiel en evenwichtig gedrag/ karakter.

 
 

Leeftijdsnorm:
De leeftijd van de reu dient op het moment van dekking 20 maanden of ouder te zijn.
De teef mag ten tijde van de dekking niet jonger zijn dan 22 maanden en wordt niet meer gedekt na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud wordt. De teef mag bij de geboorte van het eerste nest niet ouder zijn dan 72 maanden (6 jaar).

 
 

Dekking:

Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als (groot)ouder-(klein)kind of als (half)broer (half)zuster. De dekking moet op een natuurlijke wijze plaatsvinden, dus geen KI.
 
 

Geboorte:
De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt.

 
 

Fokfrequentie:
Mijn teven mogen niet meer dan 2 nesten per 24 maanden werpen met een maximum van 4 nesten gedurende hun hele leven. Mijn reuen mogen maximaal 2 nesten per jaar voortbrengen met een maximum van 6 nesten gedurende hun hele leven.

 

 

Gezondheid Algemeen

 

Het is een illusie te veronderstellen dat bij honden geen ziektes of afwijkingen voorkomen. Ook de Saarloos wolfhond vormt wat dat betreft geen uitzondering.

Zoals ik hierboven al schreef bestaan er een aantal testen waarop je je hond kunt laten onderzoeken. Maar incidenteel komen er o.a. neurologische afwijkingen voor, waar (nog) geen test voor bestaat. De meest bekende zijn de epileptiforme aanvallen waar ongeveer 2% van de populatie last van kan krijgen. Wat het is en hoe je daar als eigenaar – fokker mee om moet gaan kunt u hier lezen, http://www.epilepsiebijhonden.nl

 
 

Ogen
Moeten monter en helder zijn, niet tranen, geen roodheid vertonen of gevoelig zijn.

De hond mag niet terugschrikken voor licht alsof het pijn doet aan de ogen.
 
 

Neus
Geen korsten, geen loopneus of bloedingen – het hoeft niet warm of koud te zijn! Neuzen kunnen van zwart naar roze kleuren en weer terug – dit kan variëren gedurende het jaar.

 
 

Tanden en adem
Slechte adem kan onder meer wijzen op een maagstoornis of slechte tanden. Tanden moeten wit zijn zonder overmatig tandplak of tandsteen – dit ziet er troebel en bruin uit. Het tandvlees is roze, niet rood of gezwollen.

 
 

Oren
Dienen schoon te zijn en geen troebel bruin (of groen!) oorsmeer te bevatten. Oren mogen niet stinken. Wees voorzichtig met wat u gebruikt om de oren schoon te maken – de huid is daar erg gevoelig.

 
 

Dorst
Als de dorst gedurende langere tijd is toegenomen en dit niet verklaard kan worden door warm weer of grote inspanning, is dit een reden om de dierenarts te bezoeken.

 
 

Lichaamsconditie
U moet in staat zijn de ribben en de wervellichamen boven de rug en kruis goed te voelen. Verder moet er een ‘taille’ zijn tussen de ribben en de heupen en mag de buik niet hangen.

 
 

Spijsvertering
Is de eetlust normaal? Dat is moeilijk te zeggen als de hond nieuw is voor u. Er mag zich geen misselijkheid of verslikken voordoen tijdens het eten. De ontlasting moet normaal van kleur zijn en mag geen slijm (heldere dril) bevatten. Diarree en verstopping zijn uiteraard ongewenst.

 
 

Nagels
Moeten gelijkmatig zijn en kunnen wit of zwart zijn. Nagels die ruw zijn, te lang of makkelijk breken, hebben verzorging nodig. Let bij controle van de nagels op de wolfsklauwen die zich aan de binnenkant van de voorpoot net onder het gewricht bevinden .

 
 

Huid en vacht
Moet vrij zijn van schilferachtige roos of wondjes. De huid kan roze of zwart zijn, afhankelijk van het pigment in de huid van uw hond. De vacht moet dik en glanzend zijn zonder gebroken haren.

 
 

Houding
De houding die uw hond aanneemt, kan u in het algemeen een hoop vertellen. Een hond die zich niet lekker voelt zal zijn kop laten hangen, vaak ook met zijn staart naar beneden, zal zich verschuilen in hoeken of zal zelfs een gat in de tuin graven om daar in te gaan liggen. Als u zich bezorgd maakt, laat dan uw hond nakijken of vraag advies aan uw dierenarts.

 
 
 

Heupdysplasie (HD)

 

HD is een afwijking aan de heupgewrichten waarbij de ontwikkeling van de heupen bij de jonge, opgroeiende hond niet normaal verloopt en de gewrichten ernstig misvormd kunnen worden.

HD wordt veroorzaakt door een combinatie van erfelijke en uitwendige factoren. Door uitwendige invloeden zoals groeisnelheid, lichaamsgewicht, beweging, spierontwikkeling en voeding kan de eventuele mate van misvorming van de heupen bij honden met een gelijke erfelijke aanleg sterk variëren. Daarom moet getracht worden het ontstaan van HD zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan door:

1)goede voeding, maar vooral niet teveel

2)overmatige belasting van de heupgewrichten voorkomen - beperken van springen, trap lopen en trekken

3)controle van de voor de fokkerij bestemde honden.

Veranderingen aan de heupgewrichten kunnen beoordeeld worden op röntgenfoto's. De ernst van de misvormingen is echter geen goede maat voor de ernst van de klachten. Bij honden met zeer ernstige klachten worden soms maar weinig afwijkingen op de röntgenfoto's gevonden, terwijl honden met ernstig misvormde heupen soms verbazend weinig problemen vertonen. Veel honden met HD hebben daarvan geen last en zullen dat ook nooit krijgen. De kans op problemen blijft echter bestaan en zal toenemen naarmate meer van de hond geëist wordt (zoals bijvoorbeeld bij behendigheid) en naarmate de hond ouder wordt.

 

Er bestaan verschillende gradaties in de beoordeling:

 

HD-A = HD- = negatief. De hond is röntgenologisch vrij van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen "drager" van de afwijking kan zijn.

HD-B = HDTc = overgangsvorm. Op de röntgenfoto's zijn geringe veranderingen gevonden, waaraan in het kader van de fokkerij geen directe betekenis kan worden toegekend.

HD-C = HD +/- = licht positief. Bij de hond zijn duidelijke veranderingen gevonden, passend in het ziektebeeld van HD.

HD-D = HD+ = positief. Bij de hond zijn duidelijke veranderingen gevonden, passend in het ziektebeeld van HD.

HD-E = HD++ = positief in optima forma. De heupgewrichten zijn ernstig misvormd.

 

Elke fokker die zijn/haar honden laat controleren op HD beschikt over de officiële certificaten van de HD-commissie waaruit blijkt hoe de toestand van de heupen van de desbetreffende dieren is. Deze uitslagen worden niet vermeld op de stambomen van de honden zelf, maar wel op de stambomen van hun nakomelingen.

 

Hypofysaire dwerggroei

 

In Utrecht is een test ontwikkeld die de mutatie van het gen dat verantwoordelijk is voor dwerggroei kan vaststellen. Deze test is pas sinds augustus 2008 beschikbaar .

Dwerggroei is een  afwijking die je geen enkele mens of hond toewenst. Een dwerg heeft een slecht ontwikkelde hypofyse, waardoor bepaalde hormonen (zoals bv groeihormoon) weinig of niet geproduceerd worden. Doordat ook het schildklierstimulerend hormoon te weinig geproduceerd wordt hebben zij ook een traag werkende schildklier. Behalve dat deze honden klein blijven hebben ze last van allerhande bijkomende kwalen ,bv kaalheid, jeuk, ontstekingen, niet goed functionerende lever en nieren, sloom/traag gedrag enz. Ze moeten dagelijks medicijnen krijgen, om te voorkomen dat het een echte lijdensweg voor de ze wordt. Met een beetje geluk kan een dwergje zo'n 5 jaar worden, dus amper de helft van wat de normale levensverwachting van een Saarloos Wolfhond is.

Daarom fok ik niet met ongekeurde honden en tenminste 1 ouderdier moet VRIJ zijn van het dwerggroeigen, zodat er nooit meer dwergjes geboren worden.

 

 

 

Degeneratieve Myelopathie (DM)

Sinds augustus 2009 is er een test beschikbaar die Degenaratieve Myelopathie aan kan tonen. De hond kan vrij zijn (N/N), drager zijn(N/DM) of lijder (DM/DM)

DM is een neurologische aandoening van het ruggenmerg, vergelijkbaar met MS bij mensen. Door een defect gen sterven de zenuwen in het ruggenmerg af. De beschermlaag (myeline) wordt afgebroken waarin de zenuwen liggen.

De eerste verschijnselen van verlamming aan de achterhand treden op tussen het 6e en 12e levensjaar. In het begin waggelt de hond nog alleen maar, maar later gaat hij slepen met zijn achterpoten. De hond wordt incontinent en uiteindelijk worden de vitale organen aangetast. Schrale troost is dat de hond geen pijn heeft.

DM vererft hetzelfde als bij Dwerggroei en PRA. Dragers hebben de ziekte niet, maar kunnen die wel vererven als er 2 dragers met elkaar gecombineerd worden.

Daarom fok ik niet met ongekeurde honden en tenminste 1 ouderdier moet VRIJ zijn van DM zodat er in iedergeval geen lijders DM geboren worden.

 

to Top of Page

Saarlooswolfhonden