Home
Wie ben ik
FCI-erkend
Geschiedenis
Karakter en Gedrag
Opvoeding - Training
Fokkerij-Gezondheid
Nieuws
Foto's
Contactformulier

Geschiedenis

Van origine een Nederlands fokproduct. Natuurliefhebber Leendert Saarloos (1884–1969) had een grote afkeer van zijns inziens 'gedegenereerde' rassen en van het verloren gaan van natuurlijke eigenschappen als gevolg van domesticatie.

Hij besloot de Duitse Herder te gaan verbeteren, met als doel het fokken van de ideale huis- en politiehond. Door het inkruisen van de wolf dacht hij zijn ideaal te kunnen verwezenlijken. Na jarenlange intensieve fokkerij moest hij inzien dat met name de eigenschappen van de wolf hem parten speelden. Gereserveerdheid en afwezigheid van aanvalsdrift, dominant overheerst door vluchtdrift, maakten deze kruisingen ongeschikt voor africhtingstaken.Begin jaren vijftig had Saarloos met zijn ls Europese Wolfhond aangeduide fokproducten enig succes omdat vele geschikt bleken als blindengeleidehond. Maar het steeds drukker wordende verkeer was er de oorzaak dat ze daarvoor minder goed gingen voldoen.

In 1962 kruiste Saarloos een tweede wolvin (eveneens Fleur geheten) om het ras met nieuw wolvenbloed te injecteren. In 1969 overleed Leendert Saarloos op 84-jarige leeftijd en zijn toen zeventienjarige dochter Marijke, zette samen met haar moeder het werk voort. Begin jaren zeventig werd het opleiden van deze honden tot blindengeleidehond gestaakt.

 

Op 5 juli 1975 werd het ras officieel door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkend en veranderde de naam "Europese Wolfhond" in: "SaarloosWolfhond

De Saarlooswolfhond leeft graag met andere honden in een roedel en is een ideale kameraad voor een ieder die natuurlijk gedrag weet te waarderen en de hond altijd naast zich duldt. Duidelijk zal zijn dat de Saarlooswolfhond een huishond is en elke vergelijking met de wolf onzin is. Wel is het een hond waarin erfelijke faktoren uit de wolf bewaard zijn gebleven en in stand worden gehouden. Eigenschappen, die hem onderscheiden van de gemiddelde huishond.

De hond is hoogst betrouwbaar, attent, lief, vriendelijk, intelligent maar heeft geen aanvalsdrift. De Saarlooswolfhond blaft weinig, is gereserveerd naar vreemden en terughoudend naar alles wat onbekend is. Het natuurlijke vluchtgedrag moet niet worden verward met angst.De Saarloos wolfhond is niet geschikt voor iedereen. Zijn sterke wil, vergt veel geduld en vooral veel liefde voor het ras.In het kort

Rasgroep 1 Rasstandaard FCI 311

Herdershonden en Veedrijvers behalve Zwitserse Sennenhonden

Land van herkomst

Nederland

Aanleg

Gezinshond

Grootte

De schouderhoogte van de reuen ligt tussen de 65 en 75 cm , die van de teven ligt wat lager: 60 tot 70 cm .

Vacht

De vacht is stokharig en voorkomende kleuren zijn wolfsgrauw, bosbruin, crème of wit. Wolfsgrauw en bosbruin zien we het meest.

Verzorging

De vacht van de Saarloos Wolfhond is gemakkelijk te verzorgen. Voor het kammen kunt u het beste een zogenaamd herdersharkje gebruiken. Kam de hond regelmatig en houd de gehooringang goed schoon.

Aard

Intelligent, voorzichtig, attent, goede neus, lief en aanhankelijk. De Saarloos Wolfhond is geduldig met kinderen. Ze blaffen weinig en worden maar een keer per jaar loops.

Opvoeding

Een vroege socialisatie (voor de tiende week) is nodig om de hond evenwichtig te laten opgroeien. Laat hem op een positieve manier kennismaken met allerlei situaties, mensen en dieren. De Saarloos Wolfhond leert gemakkelijk commando's, maar toch kunt u van dit ras geen absolute gehoorzaamheid verwachten

Sociale aanleg 

De Saarloos Wolfhond is een uiterst sociale hond en hij zal normaal gesproken in de omgang met andere honden en kinderen dan ook geen problemen geven. Wanneer u de hond zo jong mogelijk went aan andere dieren en situaties, zal de Saarloos Wolfhond zich voorbeeldig gedragen. Ten opzichte van vreemde personen, maar ook in onbekende situaties kunnen ze wat terughoudend zijn.

Beweging

De Saarloos Wolfhond heeft een gemiddelde behoefte aan beweging. Wanneer u eens een dag niet zo veel tijd heeft om met de hond een lange wandeling te maken, zal de Saarloos Wolfhond zich moeiteloos aanpassen.

Bijzonderheden

Voor een hond met een dergelijke afmeting kan hij erg oud worden, 10 tot 12 jaar, is geen uitzondering. Incidenteel komen in het ras oogafwijkingen voor. De Saarloos Wolfhond, een ras dat nog niet zo lang bestaat, werd gefokt uit Duitse Herders en Wolven.

 


to Top of Page

Saarlooswolfhonden